23.05.2020 sobota

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje” (J 16,23-24). To zdanie Jezusa odsłania tajemnicę modlitw wysłuchanych. Wprawdzie wszystkie są wysłuchane, ale nie zawsze otrzymujemy dokładnie to, o co prosimy, bo jeszcze nie znamy woli Bożej i prosimy o rzeczy dla nas niewłaściwe, niepotrzebne, niezgodne z Bożym projektem na nasze życie. Prosić w imię Jezusa to prosić o takie rzeczy, które sprawią, że to imię będzie w naszym życiu uświęcone. Zobacz, o co prosisz Ojca niebieskiego i czy w tych intencjach na pewno chodzi ci o Jego imię. I jeszcze usilniej proś: Święć się imię Twoje. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.