24.08.2020 poniedziałek

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu” (J 1,45). Ile trzeba mieć wiary, zachwytu Jezusem, miłości do Niego, by spotykając ludzi od razu mówić im o Jezusie? Często podejmujemy tysiące tematów, a pośród nich prawie nigdy nie pojawia się temat relacji do Jezusa, spotkania z Nim, doświadczenia Jego obecności, Jego działania. A przecież to jest w naszym życiu najważniejsza Osoba. Dzielmy się Jezusem z innymi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.