24.10.2020 sobota

„Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,2-3). Nauka Jezusa jest czytelna: nigdy nikogo nie uważać za gorszego od siebie, za większego grzesznika. Nie mamy prawa oceniać, stawiać się wyżej, uważać się za lepszych. Mamy się natomiast nawracać. I to jest droga naszego ocalenia. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.