25.05.2021 wtorek

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi” (Mk 10, 28-31).

Jedynym sensownym powodem, dla którego człowiek może opuścić wszystko, jest Jezus Chrystus. Opuszczając dla Niego wszystko, otrzymuje w zamian pełną wolność, radość istnienia, nową perspektywę, która odnosi się do życia wiecznego. Ewangelia jednoznacznie mówi, że warto. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.