25.06.2020 czwartek

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Jezus informuje nas bardzo konkretnie. Nie nabiera nas i nie pozostawia złudzeń. Tylko wypełnienie woli Boga jest drogą do nieba. Deklaracje, piękne modlitwy, udział w różnych wydarzeniach religijnych nic nie znaczy bez dobrowolnego i świadomego szukania i wypełniania tego, czego chce w naszym życiu Bóg. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.