25.08.2020 wtorek

„Zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę” (Mt 23,23). W życiu można postawić na różne wartości. Wydają się nam one ważne, dobre, przywiązujemy do nich wagę, rozliczamy się z nich dokładnie. Jezus koryguje taką postawę. Wskazuje, co jest najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Sprawiedliwość względem siebie, miłosierdzie względem bliźniego, wiara względem Boga. Tym się kierujmy, a wypełnimy Ewangelię. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.