25.10.2020 niedziela

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie (Mt 22,37-38). Całym sobą, całym swoim jestestwem trzeba kochać Boga i uznawać Go za swego Boga. To jest przykazanie. Trzeba dodać, że to jest nie tylko przykazanie, to jest przede wszystkim niezwykły przywilej człowieka, że może swojego Boga kochać, to jest droga do szczęścia, droga do pełni sensu istnienia. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.