26.05.2020 wtorek

„Ojcze (…), otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś” (J 17,1-2). To jest niesamowite, że Chrystus modli się o życie wieczne dla każdego z nas. Jezus wstawia się za nami do Ojca nieustannie. Także w tej chwili. Jak bardzo jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy w jakiejś ważnej dla nas sprawie wstawili się za nami. A jak okażemy wdzięczność Chrystusowi, który wstawia się w sprawie najważniejszej? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.