26.09.2020 sobota

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa… (Łk 9,43b-44). Można być tak przepełnionym podziwem dla Jezusa, dla Jego dzieł, łask, że nie zauważy się samego Jezusa. Można się tak zachwycić działaniem Jezusa w życiu, że zapomni się, po co On naprawdę przyszedł na ziemię. Kiedy zdarzy się taki entuzjastyczny zachwyt, kiedy zapomni się, po co Jezus przyszedł, trzeba spojrzeć na krzyż. Tam jest odpowiedź. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.