27.02.2021 sobota

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 43-48).

Żeby być synem Ojca w niebie, trzeba upodabniać się do Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus umiłował wszystkich do końca, miłością bezgraniczną, oddającą wszystko każdemu człowiekowi, nawet największym swoim wrogom. To jest cecha syna Ojca niebieskiego. Tak mamy żyć. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.