27.09.2020 niedziela

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Kiedy ktoś chce kogoś pobudzić do ambicji, często pokazuje, że inni go wyprzedzają, że byli gorsi a już są lepsi od niego. Taką metodę zastosował również Jezus wskazując, że nawet wielcy grzesznicy mogą się nawrócić i wyprzedzić nas na drodze rozwoju życia duchowego i przed nami wejść do królestwa Bożego. Dobrze jest poczuć taką urażoną ambicję, żeby też się nawrócić, żeby pragnąć coraz większej gorliwości w miłowaniu Jezusa i pracy w Jego winnicy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.