27.10.2020 wtorek

I mówił dalej: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło” (Łk 13,20-21). Jezus sobie życzy, żeby Jego królestwo się rozrastało, żeby przenikało kolejne sfery życia tak jak zakwas przenika mąkę. Co jeszcze we mnie nie jest zakwaszone zdrowym i pożytecznym kwasem nauki Jezusowej? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.