28.05.2020 czwartek

„Stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych” (Dz 23,6). Te słowa wypowiedział Paweł z Tarsu przed Sanhedrynem. Właściwie wołał, jak twierdzi autor natchniony. Sąd jest miejscem, w którym się daje świadectwo, broni, staje w obronie, mówi prawdę. Paweł za prawdę o Zmartwychwstaniu i o Chrystusie nie tylko pozwolił się sądzić, biczować, ale w końcu oddał życie. Ile razy dziś zostaniesz postawiony przed sądem ludzkim – w rozmowach, w mediach? Kogo i co będziesz bronił? Jesteś gotów wykrzyczeć swoją wiarę w Chrystusa i w Zmartwychwstanie? A przecież obiecaliśmy to Jezusowi w sakramencie bierzmowania. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.