28.08.2020 piątek

Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny» (Mt 25,12-13). Niewyobrażalne, że Jezus mógłby kiedyś powiedzieć do kogoś: „Nie znam cię”. A jednak ewangelia jasno poucza, że taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli zabraknie oliwy. Czym jest oliwa? Jest łaską uświęcającą, czyli stanem świadomej i dobrowolnej przyjaźni z Chrystusem budowanej na Jego prawach i Jego woli. Jeśli przyjaźnimy się w ten sposób z Chrystusem, stajemy się do Niego podobni i On nas rozpozna, gdy przyjdzie. Nie traćmy czasu, nie odkładajmy niczego na później. Trwajmy z Jezusem w przyjaźni cały czas. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.