28.11.2020 sobota

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych (Łk 21,34). Serce człowieka może się stać nie tylko twarde, jak kamień, ale również ciężkie jak ołów. Tym, co obciąża serce, są troski doczesne, nadmierne zamartwianie się o to, o przemijalne, cielesne, o siebie samych. Jezus mówi: „Uważajcie na siebie”. Uważać musimy na coś, co jest niebezpieczne. Człowiek sam dla siebie może się stać niebezpieczny. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.