29.01.2021 piątek

Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom (Mk 4, 26-34).

Pan Bóg wrzuca nasienie wiary i miłości w glebę naszego serca. Później podlewa i karmi różnymi sposobami. Wystarczy, że zgodzimy się przyjąć to wszystko, co nam proponuje i daje. Życie samo będzie wzrastać, owoc pojawi się we właściwym czasie. Z naszej strony potrzeba tylko tego, by świadomie i dobrowolnie nie stać się glebą jałową. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.