30.05.2021 niedziela

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 16-20).

Czy może być lepsza wiadomość dla nas niż zapewnienie, że Jezus jest stale obecny z nami? Stąd czerpiemy moc do głoszenia prawdy o Jezusie i życie w taki sposób, jak nam przykazał. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.