30.09.2020 środa

Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62). Królestwo Boże wymaga determinacji, jednoznaczności, konsekwencji. Nie można być jedną nogą w świecie, a jedną w drodze do królestwa Bożego. Jezus w innych miejscach ewangelii jasno o tym mówi – nie można służyć Bogu i mamonie, niech mowa wasza będzie: tak – tak. Idźmy zatem nie oglądając się wstecz, to znaczy nie wracając do przeszłości, do dawnych spraw, tęsknot czy grzechów. Idźmy zdecydowanie za Chrystusem. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.