30.12.2020 środa

„Prorokini Anna (…) nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,37). Jak szczęśliwa musiała być Anna trwając tak blisko Boga. Jak szczęśliwa była ujrzawszy wypełnienie się obietnic starotestamentalnych. My możemy oglądać zbawienie świata każdego dnia w Eucharystii. Powinniśmy zatem być jeszcze bardziej szczęśliwi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.