31.08.2020 poniedziałek

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…” (Łk 4,18). Jezus miał świadomość, kto Go posłał i do czego został posłany, dlatego dokładnie i wiernie wypełnił wolę Ojca. My też na tym świecie nie żyjemy od przypadku do przypadku, ale jesteśmy ciągle namaszczani przez Ducha Świętego i posyłani do konkretnych zadań. Czy chcemy je rozeznawać i pełnić? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.