18.06.2020 czwartek

„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie” (Mt 6,7). Jezus przestrzega przed gadatliwością. To nie chodzi o to, by się modlić krótko i zdawkowo. Modlić się mamy długo, ale nie traktować modlitwy jak recytacji tekstu. Na modlitwie mamy dużo milczeć, dużo słuchać, dużo przytulać się do Serca Jezusa i przede wszystkim dużo kochać. Zrób dzisiaj … … czytaj więcej

17.06.2020 środa

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6,1). Tak bardzo lubimy nagrody, a Jezus mówi, że one są takie szkodliwe. Im więcej nagrody na ziemi od ludzi, tym mniej nagrody u Ojca w niebie. … … czytaj więcej

16.06.2020 wtorek

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45). Syn jest podobny do ojca. Jezus – jedyny Syn Boga Ojca – zapowiedział, że my też możemy stawać się synami Ojca niebieskiego, jeśli będziemy się do Niego upodabniać przez miłość nieprzyjaciół. To … … czytaj więcej

15.06.2020 poniedziałek

„Daj temu, kto cię prosi” (Mt 5,42). Jaka niezwykle prosta jest dzisiejsza ewangelia. Ilu ludzi poprosi nas dziś o różne rzeczy – o pomoc, o chwilę rozmowy, o jakąś przysługę, o jakąś kwotę pieniędzy, wsparcie materialne, o modlitwę. Jezus daje nam jedną konkretną wskazówkę: „daj”. †

14.06.2020 niedziela

„Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” (Wj 19,4). Zanim Pan Bóg przedstawi Izraelitom warunki przymierza, najpierw przypomina im, jak bardzo są dla Niego drodzy, jak się nimi opiekował, co dla nich uczynił. Nam Pan Bóg też proponuje przymierze przyjaźni. Czasem dopiero po jakimś czasie wyraźniej … … czytaj więcej

13.06.2020 sobota

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). Jezus uczy nas prostoty i szczerości. Nie ma miejsca na drugie dno, na mętne krętactwo, na manipulację słowną. „Tak” oznacza „tak” i ma innej możliwości. „Nie” oznacza „nie” i koniec. Mówmy zawsze Bogu „tak”, a grzechowi „nie”. I nigdy nie pomylmy ich znaczeń. †

12.06.2020 piątek

Wtedy Bóg rzekł: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!” (1 Krl 19,11). Eliasz został wezwany przez Boga, by wyszedł z groty i spotkał się z Panem. Eliasz okazał posłuszeństwo i spotkawszy się z Panem poznał Jego wolę – wszystko to, co miał dalej czynić. Dziś każdego z nas Pan Bóg wzywa podobnie: wyjdź i … … czytaj więcej

11.06.2020 czwartek

„Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim” (Pwt 8,14). Dzisiaj oczy i serca wszystkich wierzących są zwrócone na Ciało i Krew Jezusa, nasz największy Skarb na tej ziemi. On nam jest dany na pokarm duchowy, na drogę do nieba, na rozpalenie serc miłością, na zjednoczenie serc wszystkich. Dany nam jest także po to, byśmy nie zapomnieli … … czytaj więcej

10.06.2020 środa

„Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca” (1 Krl 18,37). Prorok Eliasz dokonywał wielkich rzeczy. Nie dbał jednak o swoją pozycję czy rację. Zależało mu na tym, by Pan Bóg odbierał należytą Mu chwałę oraz by lud nawrócił swoje serca ku Bogu. Co dziś możemy … … czytaj więcej

09.06.2020 wtorek

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego” (Mt 5,16). Jak to zrobić, żeby spełniać dobre uczynki, ale żeby nie chwalono nas tylko Boga. Trzeba je spełniać w ukryciu i nigdy o nich nie opowiadać. Nie chcieć żadnej nagrody nawet w postaci jednego słowa czy uśmiechu. A … … czytaj więcej