08.06.2020 poniedziałek

„Błogosławieni” (Mt 5,1-12). Dziewięć razy Jezus mówi dziś do nas: błogosławieni, szczęśliwi. Podaje dziewięć wskazówek do jednego szczęścia, którym jest On sam i nasze z Nim zjednoczenie. Dziewięć to jest taka liczba, że już nie jest mało, ale jeszcze człowiek się nie pogubi. Np. numery naszych telefonów mają 9 cyfr i dajemy radę je zapamiętywać. … … czytaj więcej

07.06.2020 niedziela

„Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan” (Wj 34,4). Mojżesz od samego rana wykonywał to, co było wolą Boga, dlatego się z Nim spotkał, dlatego rozpoznał Boga i wezwał Jego imienia. Pan Bóg tylko tego od nas oczekuje, byśmy wypełniali Jego wolę, byśmy czynili to, co On nam nakazuje. Zaprasza nas, byśmy … … czytaj więcej

06.06.2020 sobota

„Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie” (Mk 12,44). Uboga wdowa dała najwięcej ze wszystkich. Bóg nie jest kasą fiskalną, ale doskonałym znawcą serca ludzkiego. Widzi, co dajemy i wie, na ile nas stać. Nie błyśniemy Mu w oczy świecidełkami, nie zaszokujemy Go wielką sumą ofiar. W Jego oczach to … … czytaj więcej

05.06.2020 piątek

„A liczny tłum chętnie Go słuchał” (Mk 12,37). Bardzo często ewangeliści notują, że tłumy słuchały Jezusa, szły za Nim, napełniały się podziwem. Te tłumy mogą być dla nas wyrzutem sumienia. Ci ludzie nie znali jeszcze prawdy o Zmartwychwstaniu, nie przeżyli jeszcze Zesłania Ducha Świętego, nie mieli Kościoła, sakramentów, Biblii. My to wszystko mamy. Czy jednak … … czytaj więcej

04.06.2020 czwartek

„Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę” (Mt 26,36). Wiele razy Ewangelia stwierdza, że Jezus szedł się modlić. Modlił się w ogrodzie, na górach i w świątyni, modlił się na samotności, z uczniami i wobec tłumów, modlił się, bo tęsknił za swoim Ojcem, bo chciał do końca wypełnić Jego wolę. Ewangelia wspomina o … … czytaj więcej

03.06.2020 środa

„Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12,27). Wszelkie życie od Boga pochodzi, wszelkie życie podtrzymywane jest mocą Bożą. Wszelkie życie ma sens tylko w Bogu, do Niego zmierza, ma pomnażać Jego chwałę. Wybierasz życie? Wybierz Boga, a życie będziesz miał w obfitości. †

02.06.2020 wtorek

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mk 12,17). Jezus życzy sobie, byśmy Bogu oddali to, co do Niego należy. Warto mieć świadomość, że tym, co naprawdę do Boga należy, jesteśmy my sami. Psalmista mówi: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością” … … czytaj więcej

01.06.2020 poniedziałek

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1,14). Jezus ma Matkę i Kościół ma Matkę. A my jesteśmy Kościołem. I dziś jest dzień dziecka. No to chyba posypią się prezenty. Nie zapomnijmy dziś uczcić naszej Matki Maryi i nie zapomnijmy otworzyć rąk i serc na prezenty, które nam przygotowała. … … czytaj więcej

31.05.2020 niedziela

„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). Dziś jest Zesłanie Ducha Świętego. Nie chodzi tylko o wspomnienie pewnego wydarzenia, które miało miejsce w czasie rodzenia się Kościoła. Duch Święty zstępuje cały czas, także dziś i jutro. A Jezus daje nam taką prostą instrukcję, co zrobić z tym zstępowaniem Ducha Św. Poleca wprost: Weźmijcie! †

30.05.2020 sobota

„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21,25). To zdanie można zinterpretować jako zamierzona przenośnia literacka natchnionego autora, św. Jana Apostoła. Można ją też potraktować bardziej dosłownie, jeżeli Ewangelię (dobrą nowinę) nie ograniczymy wyłącznie do … … czytaj więcej