25.06.2020 czwartek

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Jezus informuje nas bardzo konkretnie. Nie nabiera nas i nie pozostawia złudzeń. Tylko wypełnienie woli Boga jest drogą do nieba. Deklaracje, piękne modlitwy, udział w różnych … … czytaj więcej

24.06.2020 środa

„Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem” (Łk 1,80). Każdy z nas jest powołany do tego, żeby duchowo wzrastać. Ciało w pewnym momencie przestaje rosnąć (przynajmniej wzwyż), ale duch nie ma takich ograniczeń, duch może i powinien rosnąć ciągle, całe życie, aż do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Żeby jednak rosnąć, trzeba jeść. Zadbaj dziś … … czytaj więcej

23.06.2020 wtorek

„Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,14). W drodze do nieba potrzeba dwóch łask – znalezienia tej drogi i pragnienia, by nią pójść. W życiu znamy wiele dróg, ale nie każdą idziemy. Niektóre celowo omijamy. A jak jest z tą drogą do … … czytaj więcej

22.06.2020 poniedziałek

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Jezus przestrzega nas, byśmy nie próbowali wchodzić w kompetencje Boga. Zawsze to się źle kończyło. Już w raju człowiek wszedł w kompetencje Stwórcy, chciał być jak Bóg. Nie udało się. Budowniczy wieży Babel chcieli sięgnąć nieba. Nie udało się. Dawid chciał zliczyć lud należący do Boga. Zliczył, … … czytaj więcej

21.06.2020 niedziela

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32). Jakie to będzie szczęście, kiedy po drugiej stronie życia Jezus powie o nas Ojcu: znam go, jest moim przyjacielem, przyznawał się do mnie, kochał mnie, starał się być ze mną w żywej … … czytaj więcej

20.06.2020 sobota

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,51). Maryja zachowywała w swoim sercu wszystko, co miało związek z Jezusem. Jego obecność, Jego bliskość, Jego słowa, gesty, spojrzenia, uśmiech, uczucia… wszystko. A my mamy naśladować Maryję, bo jesteśmy Jej dziećmi. Pytamy, jak to robić. No właśnie, szukać wszystkiego, co ma związek … … czytaj więcej

19.06.2020 piątek

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Przepiękne zaproszenie kieruje dziś do nas Jezus. Przyjdźcie! Oferuje nam pokrzepienie, ukojenie, słodycz i ulgę w niesieniu naszych codziennych spraw. Dlaczego czasem jest nam w życiu tak ciężko i trudno? Może za mało przychodzimy do Jezusa, nie chcemy przyjąć Jego zaproszenia. … … czytaj więcej

18.06.2020 czwartek

„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie” (Mt 6,7). Jezus przestrzega przed gadatliwością. To nie chodzi o to, by się modlić krótko i zdawkowo. Modlić się mamy długo, ale nie traktować modlitwy jak recytacji tekstu. Na modlitwie mamy dużo milczeć, dużo słuchać, dużo przytulać się do Serca Jezusa i przede wszystkim dużo kochać. Zrób dzisiaj … … czytaj więcej

17.06.2020 środa

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6,1). Tak bardzo lubimy nagrody, a Jezus mówi, że one są takie szkodliwe. Im więcej nagrody na ziemi od ludzi, tym mniej nagrody u Ojca w niebie. … … czytaj więcej

16.06.2020 wtorek

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45). Syn jest podobny do ojca. Jezus – jedyny Syn Boga Ojca – zapowiedział, że my też możemy stawać się synami Ojca niebieskiego, jeśli będziemy się do Niego upodabniać przez miłość nieprzyjaciół. To … … czytaj więcej