15.06.2020 poniedziałek

„Daj temu, kto cię prosi” (Mt 5,42). Jaka niezwykle prosta jest dzisiejsza ewangelia. Ilu ludzi poprosi nas dziś o różne rzeczy – o pomoc, o chwilę rozmowy, o jakąś przysługę, o jakąś kwotę pieniędzy, wsparcie materialne, o modlitwę. Jezus daje nam jedną konkretną wskazówkę: „daj”. †

14.06.2020 niedziela

„Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” (Wj 19,4). Zanim Pan Bóg przedstawi Izraelitom warunki przymierza, najpierw przypomina im, jak bardzo są dla Niego drodzy, jak się nimi opiekował, co dla nich uczynił. Nam Pan Bóg też proponuje przymierze przyjaźni. Czasem dopiero po jakimś czasie wyraźniej … … czytaj więcej

13.06.2020 sobota

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). Jezus uczy nas prostoty i szczerości. Nie ma miejsca na drugie dno, na mętne krętactwo, na manipulację słowną. „Tak” oznacza „tak” i ma innej możliwości. „Nie” oznacza „nie” i koniec. Mówmy zawsze Bogu „tak”, a grzechowi „nie”. I nigdy nie pomylmy ich znaczeń. †

12.06.2020 piątek

Wtedy Bóg rzekł: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!” (1 Krl 19,11). Eliasz został wezwany przez Boga, by wyszedł z groty i spotkał się z Panem. Eliasz okazał posłuszeństwo i spotkawszy się z Panem poznał Jego wolę – wszystko to, co miał dalej czynić. Dziś każdego z nas Pan Bóg wzywa podobnie: wyjdź i … … czytaj więcej

11.06.2020 czwartek

„Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim” (Pwt 8,14). Dzisiaj oczy i serca wszystkich wierzących są zwrócone na Ciało i Krew Jezusa, nasz największy Skarb na tej ziemi. On nam jest dany na pokarm duchowy, na drogę do nieba, na rozpalenie serc miłością, na zjednoczenie serc wszystkich. Dany nam jest także po to, byśmy nie zapomnieli … … czytaj więcej

10.06.2020 środa

„Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca” (1 Krl 18,37). Prorok Eliasz dokonywał wielkich rzeczy. Nie dbał jednak o swoją pozycję czy rację. Zależało mu na tym, by Pan Bóg odbierał należytą Mu chwałę oraz by lud nawrócił swoje serca ku Bogu. Co dziś możemy … … czytaj więcej

09.06.2020 wtorek

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego” (Mt 5,16). Jak to zrobić, żeby spełniać dobre uczynki, ale żeby nie chwalono nas tylko Boga. Trzeba je spełniać w ukryciu i nigdy o nich nie opowiadać. Nie chcieć żadnej nagrody nawet w postaci jednego słowa czy uśmiechu. A … … czytaj więcej

08.06.2020 poniedziałek

„Błogosławieni” (Mt 5,1-12). Dziewięć razy Jezus mówi dziś do nas: błogosławieni, szczęśliwi. Podaje dziewięć wskazówek do jednego szczęścia, którym jest On sam i nasze z Nim zjednoczenie. Dziewięć to jest taka liczba, że już nie jest mało, ale jeszcze człowiek się nie pogubi. Np. numery naszych telefonów mają 9 cyfr i dajemy radę je zapamiętywać. … … czytaj więcej

07.06.2020 niedziela

„Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan” (Wj 34,4). Mojżesz od samego rana wykonywał to, co było wolą Boga, dlatego się z Nim spotkał, dlatego rozpoznał Boga i wezwał Jego imienia. Pan Bóg tylko tego od nas oczekuje, byśmy wypełniali Jego wolę, byśmy czynili to, co On nam nakazuje. Zaprasza nas, byśmy … … czytaj więcej

06.06.2020 sobota

„Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie” (Mk 12,44). Uboga wdowa dała najwięcej ze wszystkich. Bóg nie jest kasą fiskalną, ale doskonałym znawcą serca ludzkiego. Widzi, co dajemy i wie, na ile nas stać. Nie błyśniemy Mu w oczy świecidełkami, nie zaszokujemy Go wielką sumą ofiar. W Jego oczach to … … czytaj więcej