05.06.2020 piątek

„A liczny tłum chętnie Go słuchał” (Mk 12,37). Bardzo często ewangeliści notują, że tłumy słuchały Jezusa, szły za Nim, napełniały się podziwem. Te tłumy mogą być dla nas wyrzutem sumienia. Ci ludzie nie znali jeszcze prawdy o Zmartwychwstaniu, nie przeżyli jeszcze Zesłania Ducha Świętego, nie mieli Kościoła, sakramentów, Biblii. My to wszystko mamy. Czy jednak … … czytaj więcej

04.06.2020 czwartek

„Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę” (Mt 26,36). Wiele razy Ewangelia stwierdza, że Jezus szedł się modlić. Modlił się w ogrodzie, na górach i w świątyni, modlił się na samotności, z uczniami i wobec tłumów, modlił się, bo tęsknił za swoim Ojcem, bo chciał do końca wypełnić Jego wolę. Ewangelia wspomina o … … czytaj więcej

03.06.2020 środa

„Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12,27). Wszelkie życie od Boga pochodzi, wszelkie życie podtrzymywane jest mocą Bożą. Wszelkie życie ma sens tylko w Bogu, do Niego zmierza, ma pomnażać Jego chwałę. Wybierasz życie? Wybierz Boga, a życie będziesz miał w obfitości. †

02.06.2020 wtorek

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mk 12,17). Jezus życzy sobie, byśmy Bogu oddali to, co do Niego należy. Warto mieć świadomość, że tym, co naprawdę do Boga należy, jesteśmy my sami. Psalmista mówi: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością” … … czytaj więcej

01.06.2020 poniedziałek

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1,14). Jezus ma Matkę i Kościół ma Matkę. A my jesteśmy Kościołem. I dziś jest dzień dziecka. No to chyba posypią się prezenty. Nie zapomnijmy dziś uczcić naszej Matki Maryi i nie zapomnijmy otworzyć rąk i serc na prezenty, które nam przygotowała. … … czytaj więcej

31.05.2020 niedziela

„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). Dziś jest Zesłanie Ducha Świętego. Nie chodzi tylko o wspomnienie pewnego wydarzenia, które miało miejsce w czasie rodzenia się Kościoła. Duch Święty zstępuje cały czas, także dziś i jutro. A Jezus daje nam taką prostą instrukcję, co zrobić z tym zstępowaniem Ducha Św. Poleca wprost: Weźmijcie! †

30.05.2020 sobota

„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21,25). To zdanie można zinterpretować jako zamierzona przenośnia literacka natchnionego autora, św. Jana Apostoła. Można ją też potraktować bardziej dosłownie, jeżeli Ewangelię (dobrą nowinę) nie ograniczymy wyłącznie do … … czytaj więcej

29.05.2020 piątek

„Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21,15). To pytanie skierowane do Szymona Piotra nad Jeziorem Galilejskim jest pytaniem uniwersalnym do każdego człowieka. Kluczowy jest przysłówek „więcej”. Więcej niż inni, więcej niż inne osoby i rzeczywistości tego świata więcej niż do tej pory. Jezus przychodzi dziś do Ciebie z jednym prostym pytaniem – czy kochasz … … czytaj więcej

28.05.2020 czwartek

„Stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych” (Dz 23,6). Te słowa wypowiedział Paweł z Tarsu przed Sanhedrynem. Właściwie wołał, jak twierdzi autor natchniony. Sąd jest miejscem, w którym się daje świadectwo, broni, staje w obronie, mówi prawdę. Paweł za prawdę o Zmartwychwstaniu i o Chrystusie nie tylko pozwolił się sądzić, biczować, ale … … czytaj więcej

27.05.2020 środa

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35).Jak to jest, że każdy człowiek dąży do szczęścia, a wielu ludzi próbuje je osiągnąć przez zdobywanie różnych rzeczy materialnych? A św. Paweł przypomniał zasadę, że szczęście jest nie w braniu, lecz w dawaniu. Niezwykle trudno się do tego przekonać, bo dopóki nie zacznie się dawać, … … czytaj więcej