19.05.2020 wtorek

„Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” (J 16,5). Jezus wypomina uczniom, że nie zadają istotnych pytań. Każdy z nas ma takie trudne, niewygodne pytania w życiu. Boi się usłyszeć na nie odpowiedź. Może mamy nawet takie pytania, które boimy się zadać samemu Chrystusowi. Jesteśmy dziś … … czytaj więcej

18.05.2020 poniedziałek

„Wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15,27). Uczniowie byli z Chrystusem około 3 lat, to znaczy od początku Jego publicznej działalności. Ile lat ja już jestem z Chrystusem? 10, 25, 40? Może nadszedł już czas, by o Nim świadczyć? Niech Pan da nam serca odważne i światłe, byśmy świadczyli o Nim … … czytaj więcej

17.05.2020 niedziela

„Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego” (1 P 3,15). Nie ma na tej ziemi większego bogactwa niż posiadanie Chrystusa w swoim sercu. Wszystko inne wobec tej rzeczywistości jest tyle warte, co śmieci (Flp 3,8), co rdza i ubranie zjedzone przez mole (Mt 6,19-20). Mieć Chrystusa Pana za Świętego to znaczy strzec Jego obecności … … czytaj więcej

16.05.2020 sobota

„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś” (J 17,24). Dobrze jest sobie uświadomić, że Jezus chce, bym był tam, gdzie On jest, bym miał udział w Jego chwale. Jezus chce, bym był w niebie, bym mieszkał na wieki w domu … … czytaj więcej

15.05.2020 piątek

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16). Każdy z nas jest przez Boga do czegoś wybrany. A skoro wybrany, to również jest do tego uzdolniony, wyposażony w konieczne zdolności, łaski, Bożą pomoc. Każdy z nas ma nieco inne zadania na tym świecie, każdy w czymś jest najlepszy, niepowtarzalny, nie do podrobienia. Jest … … czytaj więcej

14.05.2020 czwartek

„Wy jesteście przyjaciółmi Moimi” (…) „Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,14.15). Tak, to do Ciebie. Kiedy ostatni raz naprawdę ucieszyłeś się z tego, że Jezus nazwał Cię przyjacielem? Wiesz, że On tę przyjaźń podpisał swoją Krwią i wyrył sobie Twoje imię na obu swych dłoniach? Bardzo wyraźnie widać to na krzyżu. Ma naprawdę wyryte obie dłonie … … czytaj więcej

13.05.2020 środa

„Trwajcie we Mnie”. Tyle Jezus wymaga od każdego z nas przez całe życie. Trwajcie we Mnie, to znaczy bądźcie Moimi przyjaciółmi, spożywajcie Moje Ciało, pijcie Moją Krew, wpatrujcie się we Mnie, czuwajcie ze Mną, bądźcie Moimi towarzyszami, także na Drodze Krzyżowej. I to wszystko. To wystarczy, by trwać w Jezusie… na wieki. A przecież po … … czytaj więcej

12.05.2020 wtorek

„Pokój zostawiam wam” (J 14,27) – mówi Jezus. On naprawdę zostawił na ziemi pokój, bo pojednał ludzkość z Ojcem, bo zostawił sakrament przebaczenia, bo wyjaśnił, że jest niebo i że On jest drogą do nieba. Co myśmy zrobili z tym pokojem? Co ja dziś zrobię z tym pokojem, który zostawił mi Jezus?Jezus zaprasza mnie, bym … … czytaj więcej

11.05.2020 poniedziałek

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Bóg mi obiecał, że będzie we mnie przebywał czyli zamieszkiwał. Czy może być dla człowieka bardziej radosna nowina od świadomości, że Ten, który istnieje bez początku i końca, który stworzył cały … … czytaj więcej

10.05.2020 niedziela

„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże…” (Dz 6,2). Słowo Boże zachęca nas, byśmy nie zaniedbywali… słowa Bożego. Nie zaniedbujmy codziennej lektury, nie zaniedbujmy dzielenia się słowem z braćmi. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). A dziś to nawet iść nie trzeba, żeby po całym świecie dzielić się słowem. Wystarczy zarzucić cyfrową … … czytaj więcej