01.01.2021 piątek

„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2,20). Taka była reakcja prostych pasterzy na spotkanie ze słowem i tajemnicą, ze Zbawicielem. My też spotykamy się z Jezusem w słowie i w Eucharystii. Czy nasze życie jest nieustannym uwielbieniem i wysławianiem Boga? Życzmy sobie tego na Nowy Rok. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.