Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Od pewnego czasu w Polsce istnieje wielka akcja modlitewna – Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Podobnie jak na Węgrzech, gdzie modlą się już ponad 2 mln osób, organizatorzy zachęcają, by przynajmniej 10 % społeczeństwa modliło się za swoją Ojczyznę. Intencja jest następująca:
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Tę intencję można łączyć z innymi. Należy odmówić przynajmniej jedną dziesiątkę dziennie, wskazana jest cząstka. Kto należy już np. do Żywego Różańca, albo ma ten piękny zwyczaj codziennej modlitwy na różańcu, może się zapisać i tylko dodawać intencję za Ojczyznę do swoich modlitw.

Żeby stać się członkiem Krucjaty, wystarczy wypełnić deklarację elektronicznie lub pisemnie (odsyłając na wskazany adres).
Obecnie modlących się z nami osób jest w Polsce ponad 124 tysiące. To bardzo mało. Rodzi się pytanie, czy nie ma Polaków, którym zależy na Ojczyźnie, którzy chcą Polski normalnej, czyli budowanej na prawdziwych chrześcijańskich wartościach. Czy może przestaliśmy już wierzyć w moc modlitwy? Pomyślmy, jeśli nasi przodkowie nierzadko oddawali swoje życie za Ojczyznę, to nas chyba będzie stać na 20 minut modlitwy?
Zachęcam, by odważnie podjąć decyzję. Nikt jeszcze na modlitwie nie stracił, a zyskać można wiele. Matka Boża często w objawieniach prosi o modlitwę różańcową. Odpowiedzmy ochoczo na Jej macierzyńską prośbę.
Ze swojej strony obiecuję codzienną modlitwę na różańcu za tych, którzy dzięki mojej posłudze przystąpili do Krucjaty.

Deklarację przystapienia do Krucjaty można pobrać tutaj: Krucjata – deklaracja pdf

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl