Rok 2020

145. Święto Świętej Rodziny, 27 grudnia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Wzór rodziny – (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3); (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9); (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19); Aklamacja (Hbr 1, 1-2a); (Łk 2, 22-40);

144. IV Niedziela Adwentu, 20 grudnia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Plan Boga – (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16); (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29); (Rz 16, 25-27); Aklamacja (Łk 1, 38); (Łk 1, 26-38);

143. III Niedziela Adwentu, 13 grudnia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Posłanie – (Iz 61, 1-2a. 10-11); (Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54); (1 Tes 5, 16-24); Aklamacja (Iz 61, 1); (J 1, 6-8. 19-28);

142. II Niedziela Adwentu, 6 grudnia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Droga – (Iz 40, 1-5. 9-11); (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14); (2 P 3, 8-14); Aklamacja (Łk 3, 4c. 6); (Mk 1, 1-8);

141. I Niedziela Adwentu, 29 listopada 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Czuwajcie – (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7); (Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19); (1 Kor 1, 3-9); Aklamacja (Ps 85, 8); (Mk 13, 33-37);

140. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Gdzie jest Jego królowanie? (Ez 34,11–12.15–17); (Ps 23,1–2a.2b–3.5.6); (1 Kor 15,20–26.28); Aklamacja (Mk 11,10); (Mt 25,31–46);

139. Rocznica poświęcenia kościoła, 15 listopada 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Świątynia

138. XXXII niedziela zwykła, rok A, 8 listopada 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Mądrość serca – (Mdr 6,12–16); (Ps 63,2.3–4.5–6.7–8); (1 Tes 4,13–18); Aklamacja (Mt 24,42a.44); (Mt 25,1–13);

137. Dzień Zaduszny, 2 listopada 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 6.30
Tajemnica śmierci – (Hi 19, 1. 23-27a); (Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14); (1 Kor 15, 20-24a. 25-28); Aklamacja (Ap 1, 5-6); (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a);

136. Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Powszechne powołanie – (Ap 7, 2-4. 9-14); (Ps 24,1-6); (1 J 3, 1-3); Aklamacja (Mt 11,28); (Mt 5,1-12a);

135. XXX niedziela zwykła, rok A, 25 października 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Miłować Boga – (Wj 22, 20-26); (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab); (1 Tes 1, 5c-10); Aklamacja (J 14, 23); (Mt 22, 34-40);

134. XXIX niedziela zwykła, rok A, 18 października 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Wszystko należy do Boga – (Iz 45, 1. 4-6); (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac); (1 Tes 1, 1-5b); Aklamacja (Flp 2, 15d. 16a); (Mt 22, 15-21);

133. XXVII niedziela zwykła, rok A, 4 października 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Owoc świętości – (Iz 5, 1-7); (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20); (Flp 4, 6-9); Aklamacja (J 15, 16); (Mt 21, 33-43);

132. XIX niedziela zwykła, rok A, 9 sierpnia 2020, kościół pw. Trójcy Świętej w Czudcu, godz. 11.30
Bóg oczyszcza naszą wiarę – (1 Krl 19,9a.11-13a); (Ps 85,9ab-14); (Rz 9,1-5); Aklamacja (Ps 130,5); (Mt 14,22-33);

131. XVI niedziela zwykła, rok A, 19 lipca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 18.30
Bóg jest cierpliwy – (Mdr 12,13.16-19); (Ps 86,5-6.9-10.15-16a); (Rz 8,26-27); Aklamacja; (Mt 13,24-43);

130. XV niedziela zwykła, rok A, 12 lipca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 18.30
Pasjonaci Bożych spraw – (Iz 55,10-11); (Ps 65,10-14); (Rz 8,18-23); Aklamacja; (Mt 13,1-23);

129. XIII niedziela zwykła, rok A, 28 czerwca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Dla kogo żyję? – (2 Krl 4,8-11.14-16a); (Ps 89,2-3.16-19); (Rz 6,3-4.8-11); Aklamacja (Mt 10,40); (Mt 10,37-42);

128. XII niedziela zwykła, rok A, 21 czerwca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Świadectwo – (Jr 20,10-13); (Ps 69,8-10.14.17.33-35); (Rz 5,12-15); Aklamacja (J 15,26b.27a); (Mt 10,26-33);

127. XI niedziela zwykła, rok A, 14 czerwca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Szczególna wspólnota – (Wj 19, 2-6a); (Ps 100 (99), 2-3. 4-5); (Rz 5, 6-11); Aklamacja (Mk 1, 15); (Mt 9, 36 – 10, 8);

126. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 7 czerwca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Trójca Święta a człowiek – (Wj 34, 4b-6. 8-9); (Dn 3, 52. 53-54. 55-56); (2 Kor 13, 11-13); Aklamacja (Ap 1, 8); (J 3, 16-18);

125. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Duch Święty nie jest mniej ważny –  (Dz 2, 1-11); (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34); (1 Kor 12, 3b-7. 12-13); Aklamacja; (J 20, 19-23);

124. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Niebo – (Dz 1, 1-11); (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9); (Ef 1, 17-23); Aklamacja (Mt 28, 19. 20); (Mt 28, 16-20);

123. VI Niedziela Wielkanocna, 17 maja 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Czy możesz przyjąć Ducha Świętego? – (Dz 8, 5-8. 14-17); (Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20); (1 P 3, 15-18); Aklamacja; (J 14, 15-21);

122. V Niedziela Wielkanocna, 10 maja 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Oddali się modlitwie – (Dz 6, 1-7); (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19); (1 P 2, 4-9); Aklamacja; (J 14, 1-12 );

121. IV Niedziela Wielkanocna, 3 maja 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Zakochany Pasterz – (Dz 2, 14a. 36-41); (Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6); (1 P 2, 20b-25); Aklamacja; (J 10, 1-10);

120. III Niedziela Wielkanocna, 26 kwietnia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Serce rozpalone – (Dz 2, 14. 22b-32); (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11); (1 P 1, 17-21); (Łk 24, 32); (Łk 24, 13-35);

119. V niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Które życie wybierasz? – (Ez 37, 12-14); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); (Rz 8, 8-11); (J 11, 25a. 26); (J 11, 1-45);

118. IV niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Droga wiary – (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13); (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6); (Ef 5, 8-14); Aklamacja (J 8, 12); (J 9, 1-41);

117. I niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Pokusy – (Rdz 2,7-9;3,1-7); (Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17); (Rz 5,12-19); Aklamacja (Mt 4,4b); (Mt 4,1-11);

116. VII niedziela zwykła, 16 lutego 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Do kogo jesteś podobny? – (Kpł 19, 1-2. 17-18); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13); (1 Kor 3, 16-23); Aklamacja (1 J 2, 5); (Mt 5, 38-48);

115. VI niedziela zwykła, 16 lutego 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Przykazania – (Syr 15, 15-20); (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34); (1 Kor 2, 6-10); Aklamacja (Mt 11, 25); (Mt 5, 17-37);

114. Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Lekcja Symeona – (Ml 3, 1-4); (Ps 24, 7-8. 9-10); (Hbr 2, 14-18); (Łk 2, 32); (Łk 2, 22-40);

113. Uroczystość J.S. Pelczara, 19 stycznia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Prawa przyjaźni z Chrystusem

112. II niedziela po Narodzeniu Pańskim, 5 stycznia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Przyszło do swojej własności – (Syr 24,1-2.8-12); (Ps 147,12-15.19-20); (Ef 1,3-6.15-18); Aklamacja (1 Tm 3,16); (J 1,1-18);