Papieska Unia Misyjna

Jako kleryk WSD w Rzeszowie zostałem przyjęty do papieskiej Unii Misyjnej.

Oto najważniejsze informacje związane z tym dziełem zapoczątkowanym w 1916 r. przez bł. o. Pawła Mannę:

Cele:
– formacja misyjna kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów świeckich,
– rozbudzanie w Ludzie Bożym odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła.

Zobowiązania:
– ofiarowywać w intencjach misyjnych swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia,
– pogłębiać swoją formację misyjną, zwłaszcza przez prenumeratę „Światła Narodów”, które jest  organem prasowym PUM w Polsce,
– propagować Papieskie Dzieła Misyjne i prasę misyjną,
– kapłani diecezjalni odprawiają 1 Mszę s. w intencji misji oraz fundują 1 stypendium mszalne.

Odpusty dla członków PUM:
Święta Penitencjaria Apostolska udziela członkom PUM odpustu zupełnego z zachowaniem zwykłych warunków:

1. W dniu przystąpienia do Unii.
2. W Święto Wielkanocy.
3. W święta: Niepokalanego poczęcia NMP, św. Franciszka Ksawerego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
4. W każdą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich czy złożenia ślubów zakonnych.

Więcej informacji na temat Papieskiej Unii Misyjnej można uzyskać tutaj: http://www.pum.missio.org.pl