Rok 2017

48. Święto Świętej Rodziny, 31 grudnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Święta Rodzina wzorem – Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15-16; Łk 2,22-40

47. Uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Słowo – Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

46. I niedziela Adwentu, rok B, 3 grudnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg jest naszym Ojcem – Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37

45. XXXIV  niedziela zwykła (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata), rok A, 26 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg jest wszystkim – Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10; Mt 25,31-46

44. XXXIII niedziela zwykła, rok A, 19 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Praca i czuwanie – Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30

43.  XXXII niedziela zwykła, rok A, 12 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Mądrość prawdziwa – Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 24,42a.44; Mt 25,1-13

42. XXXI niedziela zwykła, rok A, 5 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Uniżenie – Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,9a.10b; Mt 23,1-12

41. XXX niedziela zwykła, rok A, 29 października 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Dwa przykazania miłości – Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40

40. XXVII niedziela zwykła, rok A, 8 października 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Dzierżawcy – Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; J 15,16; Mt 21,33-43

39. XXVI niedziela zwykła, rok A, 1 października 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
4 typy ludzi – Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; J 10,27; Mt 21,28-32

38. XXV niedziela zwykła, rok A, 24 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Winnica – Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27a; Dz 16,14b; Mt 20,1-16a

37. XXIV niedziela zwykła, rok A, 17 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Proporcje przebaczenia – Syr 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rz 14 7-9; J 13,34; Mt 18,21-35

36. XXIII niedziela zwykła, rok A, 10 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Ratować człowieka – Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rz 13,8-10; 2 Kor 5,19; Mt 18,15-20

35. XXII niedziela zwykła, rok A, 3 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Zdobyć życie wieczne – Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rz 12,1-2; Ef 1,17-18; Mt 16,21-27

34. XXI niedziela zwykła, rok A, 27 sierpnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Drogi Boże – Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8; Rz 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20

33. Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Ramiona Matki – Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

32. XVII niedziela zwykła, rok A, 30 lipca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Skarb – 1 Krl 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rz 8,28-30; Mt 11,25; Mt 13,44-52

31. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,  rok A, 11 czerwca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Tajemnica Trójcy Świętej – Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18

30. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  rok A, 4 czerwca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Duch Święty – Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

29. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A, 28 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Jezus ma władzę – Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mt 28,16-20

28. VI Niedziela Wielkanocna, rok A, 21 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Nie zostawię was sierotami – Dz 8,5-8.14-17; Ps 66,1-7.16.20; 1 P 3,15-18; J 14,23; J 14,15-21

27. V Niedziela Wielkanocna, rok A, 14 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Dom Ojca – Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

26. IV Niedziela Wielkanocna, rok A, 7 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Jezus – brama owiec – Dz 2,14a.36-41; Ps 23,1-6; 1 P 2,20b-25; J 10,14; J 10,1-10

25. Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Matka – Królowa – Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27

24. III Niedziela Wielkanocna, rok A, 30 kwietnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Emaus – Dz 2,14.22-28; Ps 16,1-2.5.7-11; 1 P 1,17-21; Łk 24,32; Łk 24,13-35

23. IV niedziela Wielkiego Postu, rok A, 26 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Wzrok i ślepota – 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41

22.  III niedziela Wielkiego Postu, rok A, 19 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Woda żywa – Wj 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rz 5,1-2.5-8; J 4,42.15; J 4,5-42

21. II niedziela Wielkiego Postu, rok A, 12 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Niech cię Bóg prowadzi – Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 17,1-9

20. I niedziela Wielkiego Postu, rok A, 5 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Strategia pokusy – Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6.12-14.17; Rz 5,12.17-19; Mt 4,4b; Mt 4,1-11

19. VIII niedziela zwykła, rok A, 26 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Nie martwcie się – Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,33; Mt 6,24-34

18. VII niedziela zwykła, rok A, 19 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Świętość jest normalna – Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

17. VI niedziela zwykła, rok A, 12 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Miłować Prawo Boże – Syr 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

16. V niedziela zwykła, rok A, 5 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Dobre życie na chwałę Boga – Iz 58,7-10; Ps 112,4-9; 1 Kor 2,1-5; J 8,12b; Mt 5,13-16

15. III niedziela zwykła, rok A, 22 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Światłość – Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23

14. II niedziela zwykła, rok A, 15 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Pełnić wolę Bożą – Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; J 1,14.12b; J 1,29-34

13. Niedziela Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Wyjść z depresji grzechu – Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9b-10 ; Dz 10,34-38; Mk 9,6; Mt 3,13-17

12. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 6 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Chodzić Bożymi drogami – Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12