Rok 2016

11. Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Przyszedł do swojej własności – Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

10. IV niedziela Adwentu, rok A, 18 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Przyjąć do siebie Maryję – Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rz 1,1-7; Mt 1,23; Mt 1,18-24

9. Uroczystość św. Jana od Krzyża, 14 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 18:00.
Zjednoczenie z Bogiem – Iz 43,1-3a.4-5; Ps 139; Rz 8,14-18.28-30; J 17,11b.17-26

8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Cala piękna i cała czysta – Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38

7. II niedziela Adwentu, rok A, 4 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Ziarno i plewy – Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rz 15,4-9;Łk 3,4.6; Mt 3,1-12

6. I niedziela Adwentu, rok A, 27 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Możesz się odrodzić – Iz 2, 1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44

5. XXXIV niedziela zwykła, rok C (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata), 20 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Królowanie Jezusa Chrystusa

4. XXXIII niedziela zwykła, rok C, 13 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Dobre rady na dzień ostateczny

3. XXXII niedziela zwykła, rok C, 6 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Czego dokonuje w nas Bóg?

2. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 18:00.
Nadzieja chrześcijańska

1. Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Kim są święci?