Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest wspaniałym dziełem ludzi podejmujących całkowitą abstynencję od alkoholu. Decyzję taką podejmuje się z motywów nadprzyrodzonych i społecznych – z miłości do Boga i bliźniego.

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie. Jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków:

„Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, podczas Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Deklarację przystąpienia do KWC można pobrać tutaj: KWC – deklaracja

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.kwc.oaza.pl