Kult Dziewicy Bolesnej

Jako członek Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych mam wielką łaskę nosić predykat od Dziewicy Bolesnej.

Bardzo często nazywamy Maryję Najświętszą Dziewicą albo Matką Bożą Bolesną. Zestawienie „Dziewica Bolesna” jest znacznie rzadsze, do tego stopnia, że wywołuje wrażenie pomyłki albo nadużycia. Warto zatem prześledzić literaturę mistyczną i religijną, liturgię oraz sztukę sakralną, by przekonać się, że to wspaniałe określenie Matki Bożej ma swoje miejsce i niemałą tradycję. Także w języku łacińskim funkcjonuje wyrażenie Virgo Dolorosa.

1a. Tomasz à Kempis (ok. 1380 – 1471) w jednym ze swoich dzieł pt. O naśladowaniu Maryi, w rozdziale zatytułowanym Wspaniałe cnoty błogosławionej Dziewicy, Jej boleści i łzy zawarł wezwanie: Współczuj teraz, duszo moja, Dziewicy Bolesnej, Matce płaczącej, Maryi miłującej.
Zob. Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Maryi, przekł. M. Bednarz, Warszawa 2014, s. 76.

1b. Tomasz à Kempis w dziele Pasja w rozdziale 26. napisał: Duszo moja, współczuj teraz z Bolesną Dziewicą, płaczącą Matka, kochającą Maryją.
Zob. Tomasz à Kempis, Pasja. Przez Maryję do Jezusa, przekł. W. Szymona, Kraków 2014, s. 139.

1c. Tomasz à Kempis w dziele Przez Maryję do Jezusa w rozdziale 7. powtarza dokładnie te same słowa wyżej zacytowane.
Zob. Tomasz à Kempis, Pasja. Przez Maryję do Jezusaprzekł. W. Szymona, Kraków 2014, s. 243.

2. Św. Magdalena di Canossa (1774 – 1835) w Regule Życia Sióstr Kanosjanek zapisała: Czcimy Maryję, Matkę Jezusa, jako Matkę Miłości stojącą pod Krzyżem. W Pamiętniku zaś (II, 11) napisała: Wobec Matki Najświętszej zawsze żywiłam największe uczucia oraz nabożeństwo. Maryja Dziewica Bolesna, ustanowiona Matką Miłości pod Krzyżem… Proszę was wszystkie, abyście zawsze uważały ją za waszą jedyną Matkę.

3. Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej, karmelitanka z Dijon (1880-1906) w jednym ze swoich wierszy napisała: Dziewico Bolesna Ty moja, / Któraś wylała łez zdroje, / Gdy święte życie w tych znojach / Konaniem było… we dwoje! Zob. Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma, przekł. J. E. Bielecki OCD, t. III, Kraków 2006, s. 81.

4. Św. O. Pio z Pietrelciny (1887 – 1968) w dniu Matki Bożej Bolesnej powiedział: Bolesna Dziewica nas kocha, ponieważ zrodziła nas w bólu i miłości. Matka Boża Bolesna niech nigdy nie opuszcza twej duszy, a Jej cierpienia niech będą wyryte w twoim sercu. Niech je rozpala miłość do Niej i do Jej Dziecięcia. (LdP, s. 193).
W jednym z listów napisał: Duch Święty niech napełni twoją duszę najświętszymi darami i uczyni cię świętym. Zmartwychwstały i żyjący Jezus niech da ci zakosztować choć kropli swojej świętej miłości i odsłania przed tobą tajemnice swego krzyża. Bolesna Dziewica niech wyjedna ci u swego Najświętszego Syna prawdziwą i szczerą miłość do krzyża i niech nią nasyci twoją duszę. Oby tak się stało!

5. Św. Jan Paweł II (1920 – 2005) powiedział w Castel Gandolfo 8 września 2004 r.: Możemy zatem powiedzieć, że Dziewica Bolesna jest, w pewnym sensie, dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia.

6. W Godzinkach o Matce Bożej Bolesnej, w hymnie na Jutrznię znajdujemy tekst:
Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico,
Już w chwili zwiastowania Bolesna Dziewico.

7. W Nowennie do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei modlitwy wstępne do kolejnych nabożeństw ku czci tajemnic bolesnych rozpoczynają się wezwaniem: Dziewico Bolesna.
Zob. S. M. Kałdon, Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei, Kraków 2011, s. 80, 83, 88, 92, 96.

8. W Nowennie o dobrą śmierć mamy wezwanie:
Módl się za nami, Dziewico Bolesna,
Któraś stała pod krzyżem Jezusa.
Zob. Bł. Anna Katarzyna Emmerich, Sekrety dusz czyśćcowych, Kraków 2011, s. 109.

9. W Moskwie czczony jest obraz Dziewica Bolesna, będący jedną z kopii wizerunku Matki Bożej, namalowanego – jak przekazuje tradycja – przez św. Łukasza Ewangelistę. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać tutaj.

Najbardziej znane nabożeństwa ku czci Matki Bożej Bolesnej to: Koronka do Siedmiu Boleści Maryi, Godzinki o Matce Bożej Bolesnej oraz Litania do Matki Bożej Bolesnej.

Koronka do Siedmiu Boleści Maryi została zatwierdzona przez papieża Benedykta XIII w 1724 r. Znana jest w całym Kościele. Matka Boża przypomniała o niej podczas objawień trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (1981-1983). Są to pierwsze objawienia Maryjne uznane przez Kościół w XXI wieku.
Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści Maryi znajdziesz tutaj: Koronka do Siedmiu Boleści Maryi
Do odmawiania Koronki służy specjalny różaniec.

Różaniec 7 Boleści MB

Tekst Godzinek można pobrać tutaj: Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

Tekst Litanii można pobrać tutaj: Litania do Matki Bożej Bolesnej

Pieśń Matko Bolesna, Twe oczy zwróć