Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS)

Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis
(na podstawie ulotki prezentującej OCDS z 2016 r.)

Kim jesteśmy?
Przynależymy do rodziny zakonnej Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zreformowanej przez św. Teresę.
Uczestniczymy w charyzmacie karmelitańskim, realizując go zgodnie ze świeckim stanem życia.
Jesteśmy włączeni w struktury Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, którzy troszczą się o naszą formację.
Składamy przyrzeczenia życia w duchu rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Spotykamy się regularnie w naszych wspólnotach w celu formacji duchowej.
Staramy się podejmować rozmaite zadania apostolskie w łączności z Zakonem oraz Kościołem lokalnym.

Główne wymiary charyzmatu karmelitańskiego:
– pogłębianie relacji z Jezusem poprzez modlitwę wewnętrzną;
– naśladowanie Maryi jako tej, która przyjęła, nosiła i rozważała Słowo;
– troska o wewnętrzną samotność i milczenie w przestrzeni modlitwy;
– rozważanie Słowa Bożego;
– służba Kościołowi.

W celu szczegółowego zapoznania się z historią oraz charyzmatem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej, lektury Statutu oraz Konstytucji a także poznania wspólnot należy odwiedzić stronę www: http://www.ocds.org.pl/