Szkaplerz

Szkaplerz

Bardzo piękną i pożyteczną praktyką jest przyjęcie i noszenie szkaplerza karmelitańskiego.

Wiążą się z tym pewne zobowiązania oraz przywileje.

Zobowiązania:
– przyjąć szkaplerz z rąk kapłana,
– nosić szkaplerz nieustannie (w dzień i w nocy),
– naśladować Maryję,
– troszczyć się o dobro wszystkich ludzi,
– odmawiać naznaczoną modlitwę.

Przywileje:
– szczególna opieka NMP w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach,
– szczęśliwa śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia,
– udział we wszystkich dobrach duchowych Zakonu Karmelitańskiego,
– przywilej sobotni (obietnica wybawienia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci).

Wyczerpującą wiedzę na temat historii szkaplerza, jego symboliki i znaczenia duchowego oraz szereg wyjaśnień praktycznych można znaleźć na stronie: http://szkaplerz.pl/szata/index.php