Nowenna Pompejańska

Nowenna Pompejańska jest nabożeństwem trwającym 54 dni. Została objawiona przez Matkę Bożą 21-letniej dziewczynie, Fortunatinie, cierpiącej na niezwykle trudną, przewlekłą chorobę. Po odprawieniu nowenny dziewczyna została uzdrowiona. Było to 8 maja 1884 r. Od tej pory dzięki nowennie zostały wyproszone niezliczone łaski, co sprawiło, że nowenna ta zyskała sobie miano „nowenny nie do odparcia”.
Obraz Matki Bożej Różańcowej czczony jest w sanktuarium w Pompejach. Wielką rolę w rozwoju kultu Matki Bożej Różańcowej z Pompejów odegrał bł. Bartolo Longo (1841-1926). Był założycielem słynnego sanktuarium. W 1875 r. sprowadził obraz, obecnie znany, czczony i nawiedzany każdego roku przez ok. 4 mln pielgrzymów. Wierna kopia wizerunku Matki Bożej Pompejańskiej znajduje się w kościele św. Jadwigi w Rzeszowie.

Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej:
Nowennę odmawia się tylko w jednej konkretnej intencji. Całość trwa 54 dni (27 dni poświęconych jest prośbie i 27 dni – dziękczynieniu).
Każdego dnia odmawia się 15 tradycyjnych tajemnic Różańca św. Każda cząstka ubogacona jest dodatkowymi praktykami. Po wzbudzeniu intencji na początku dodajemy: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego. Po rozważeniu części Różańca św. dodajemy modlitwę błagalną lub dziękczynną. Następnie odmawiamy Pod Twoją obronę i 3 razy wezwanie: Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

Modlitwa końcowa w trakcie części błagalnej:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa końcowa w trakcie części dziękczynnej:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Więcej informacji szczegółowych oraz świadectw można poznać tutaj.

MB Pompejańska