03.05.2021 poniedziałek

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,25-27).

Jezus pragnie łączyć swoich uczniów ze swoją Matką więzami najbardziej ścisłymi. Chce nam dać Matkę i tym samym wskazać, że bez Niej nasze życie jest zagrożone. Tak jak życie małego dziecka skazane jest na niebezpieczeństwo i cierpienie, tak życie duchowe ucznia Chrystusowego bez Maryi skazane jest na wielkie zagrożenia i ciemności. Weźmy Matkę do siebie. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.