03.06.2020 środa

„Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12,27). Wszelkie życie od Boga pochodzi, wszelkie życie podtrzymywane jest mocą Bożą. Wszelkie życie ma sens tylko w Bogu, do Niego zmierza, ma pomnażać Jego chwałę. Wybierasz życie? Wybierz Boga, a życie będziesz miał w obfitości. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.