03.12.2020 czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Posłuszeństwo jest ważniejsze niż kult. Jezus wyraźnie to podkreśla w Ewangelii. Prawdziwy kult ma sens wtedy, gdy prowadzi do całkowitego poddania się woli Bożej. Kult jest jak dom, ale posłuszeństwo jest jak skała, na której ten do można sensownie budować. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.