05.07.2020 niedziela

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Są wakacje. Wielu z nas potrzebuje pokrzepienia w swoim trudzie, zmęczeniu, w różnych udrękach i problemach. Jezus zaprasza – przyjdźcie do Mnie. Nie zmusza, zaprasza. Jeśli chcesz, zobacz, że to naprawdę działa. Przytul się do Serca Jezusa w Eucharystii, na modlitwie, w Jego Słowie, a zobaczysz, jak zadziwiający odpoczynek stanie się twoim udziałem. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.