10.05.2020 niedziela

„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże…” (Dz 6,2). Słowo Boże zachęca nas, byśmy nie zaniedbywali… słowa Bożego. Nie zaniedbujmy codziennej lektury, nie zaniedbujmy dzielenia się słowem z braćmi. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). A dziś to nawet iść nie trzeba, żeby po całym świecie dzielić się słowem. Wystarczy zarzucić cyfrową sieć, czyli… net. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.