11.12.2020 piątek

Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili» (Mt 11,16-17). A do kogo Jezus porównałby nasze pokolenie? Czy my nie jesteśmy bardziej kapryśni niż te dzieci? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.