12.05.2020 wtorek

„Pokój zostawiam wam” (J 14,27) – mówi Jezus. On naprawdę zostawił na ziemi pokój, bo pojednał ludzkość z Ojcem, bo zostawił sakrament przebaczenia, bo wyjaśnił, że jest niebo i że On jest drogą do nieba. Co myśmy zrobili z tym pokojem? Co ja dziś zrobię z tym pokojem, który zostawił mi Jezus?
Jezus zaprasza mnie, bym przyjął dar Jego pokoju i bym dziś w czyimś sercu również pozostawił pokój. Często mówi się małym dzieciom: „Zostaw po sobie porządek”. Jezus sugeruje nam na dzisiejszy dzień: „Zostaw po sobie pokój”. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.