12.11.2020 czwartek

„Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie” (Łk 17,24-25). Jezus jest Panem, Zwycięzcą i Bogiem na wieki. Zbawił nas jednak nie przez objawienie swej chwały i tryumfu, ale przez krzyż – przez poniżenie, odrzucenie, wzgardę i ból. Musiał wiele wycierpieć. Przyjmijmy Chrystusa z Jego krzyżem, byśmy nie zignorowali Go, gdy przyjdzie w chwale. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.