13.07.2020 poniedziałek

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38). Droga za Jezusem, jedyna sensowna droga w naszym życiu, zawsze związana jest z krzyżem. Nie chodzi wyłącznie o cierpienia, ale o to, by zgodzić się na wszystko, czego chce Bóg. Jaki jest twój krzyż dzisiaj? Może już dobrze wiesz, może się okaże. Najważniejsze, żeby iść za Jezusem, żeby nieść ten krzyż, który On daje, bo tylko ten krzyż prowadzi do życia. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.