14.01.2021 czwartek

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony (Mk 1,41). Serce Jezusa zawsze wzrusza się na widok naszej nędzy. Tylko czeka, byśmy do Niego przyszli, byśmy się przed Nim otworzyli, pokazali Mu nasze słabe, chore miejsca. Nie bójmy się zwracać do Jezusa z prośbą o zaradzenie tym niemocom, z którymi sami w żaden sposób poradzić sobie nie możemy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.