14.11.2020 sobota

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8). Jeśli się kogoś dobrze zna, to łatwo jest go rozpoznać na ulicy, łatwo rozpoznać, kiedy do nas przychodzi. Jeśli ktoś jest dla nas obcy, to możemy minąć go na ulicy bezwiednie, albo nie wpuścić do mieszkania. Jak będzie z Jezusem, kiedy przyjdzie? †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.