15.04.2021 czwartek

Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży (J 3,31-36).

Po tym poznaje się człowieka posłanego od Boga, że mówi słowa Boże. Pierwszym posłanym od Boga jest Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. Od Boga posłani są także ci, którzy do Chrystusa należą. Tacy ludzie cieszą się obfitością Ducha Świętego w swoim życiu – w postępowaniu, w słowach, w myślach. A życie według Ducha prowadzi do pełni życia. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.