15.09.2020 wtorek

„Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (J 19,25). Jeśli chcemy naśladować Maryję i świętych, musimy stanąć obok krzyża Jezusowego. To miejsce nie jest wygodne ani przyjemne dla zmysłów, ale jest pewną drogą do zbawienia. Uczmy się od Dziewicy Bolesnej, jak trwać przy Chrystusowym Krzyżu. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.